Stowarzyszenie

21 lutego 2003r. zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Hulajniki” przy Szkole Podstawowej w Milówce. W zamyśle osób, którzy tworzyli stowarzyszenie, jego głównym celem miało być pozyskiwanie środków na działalność Zespołu „Hulajniki”.

Członkami Stowarzyszenia są wszystkie dzieci należące do Zespołu Regionalnego „Hulajniki” z Milówki oraz ich rodzice/prawni opiekunowie.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności można znaleźć w statucie Stowarzyszenia dostępnym w załączniku poniżej:

Statut HULAJNIKI 2023

STATUT