OPP 1%

Informujemy, że na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.pozytek.gov.pl można przeglądać sprawozdania organizacji pożytku publicznego za lata 2014– 2015 w tym Stowarzyszenie Kultularno-Oświatowe „Hulajniki” – KRS 0000151974 – http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Hulajniki” z Milówki za rok 2020

sprawozdanie za 2020r.

 

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Hulajniki” z Milówki za rok 2019

sprawozdanie za 2019r.

 

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Hulajniki” z Milówki za rok 2018

2 34 5 6 7

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Hulajniki” z Milówki za rok 2017

Rachunek Rachunek22 spraw1 spraw2inf dod inf dod2Protok - é Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Hulajniki” z Milówki za rok 2016

skan 1 skan 2 skan 3

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Hulajniki” z Milówki za rok 2015

bilans inf.dod. protokółrach.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Hulajniki” z Milówki za rok 2014.

dok1dok2dok3skan4