Kontakt

Zespół Regionalny „Hulajniki” z Milówki 

34-360 Milówka ul. Dworcowa 3

Fax. +48 33 8637536

e-mail: hulajniki@onet.eu

facebook.com/hulajniki

Nr. konta: Bank PEKAO S.A. 73 1240 4894 1111 0000 5311  5861